Starkt företagande bland kvinnor i välfärdssektorn


Tre av tio som ansvarar för företag är kvinnor. Inom välfärdssektorn är motsvarande siffra sex av tio, visar rapporten Företagsamheten 2016. ”Förbättrade villkor för välfärdsföretagande kan därför vara ett viktigt sätt att stärka företagsamheten bland kvinnorna”, säger Christer Östlund, ansvarig för företagsklimat på Svenskt Näringsliv.