Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

Läs artikel: Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Näringsdepartementet,
2 april 2014