Stärkt säkerhet för placerade barn genom ändring i socialtjänstförordningen

Regeringen har beslutat om flera tilläggande bestämmelser i socialtjänstförordningen för att stärka stödet och skyddet för barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB). Förslaget innebär bland annat att socialnämnden ska inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret gällande personer som nämnden avser att anlita som familjehem eller jourhem.