Stärkt skydd för barn och unga

Under närmare ett år har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga.