Stärkt skydd för företagshemligheter


Företagshemlighetsutredningen har lagt fram sitt betänkande. Utredningen föreslår stärkt skydd för känslig information i företag på flera sätt, vilket Svenskt Näringsliv välkomnar. Det skriver Patrik Krassén, Forsknings- och innovationspolitisk expert samt immaterialrättsansvarig, i en kommentar