Stärkt skydd på bolånemarknaden

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler som syftar till att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden.