Startskott EU-fonder 2014-2020

Nu går startskottet för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. Journalister är välkomna att närvara vid Tillväxtverkets, Jordbruksverkets och Svenska ESF-rådets gemensamma lanseringskonferens den 11 november i Stockholm. 67 miljarderkronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att målen i Europa 2020 nås.