Startskott för en svensk flygstrategi

Den 26 augusti gick startskottet för arbetet med att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft i Sverige. Representanter från hela flygbranschen, myndigheter med flera samlades för att diskutera hur flygets konkurrenskraft kan stärkas.

– Flyget är ett viktigt redskap i regeringens politik för att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Ny teknologi och industriell kompetens skapar också förutsättningar för en effektivare luftfart med minskad klimatpåverkan, sa statssekreterare Ingela Bendrot som ledde mötet.

Läs artikel: Startskott för en svensk flygstrategi

Näringsdepartementet,
29 augusti 2014