Startskott för EU-fonder med 67 miljarder kronor som utvecklar Sverige

Nu går startskottet för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. De fyra fonderna innehåller tillsammans 67 miljarder kronor som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.