Startskottet för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014-2020

Idag lanseras struktur- och investeringsfonderna på en konferens i Stockholm, arrangerad av Tillväxtverket. EU:s struktur- och investeringsfonder är främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 – EU:s tillväxtstrategi. Fonderna ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. I den nyligen beslutade partnerskapsöverenskommelsen anges hur 67 miljarder kronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att målen i Europa 2020 nås.

Närvarande på konferensen är bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Elisabeth Backteman, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Nicola de Michelis, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik och Andriana Sukova-Tosheva, EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Läs om partnerskapsöverenskommelsen

Näringsdepartementet,
11 november 2014