Staten ersätter för miljardskulden

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att betala ut preliminära ersättningar för ensamkommande barn. Statens skuld till kommunerna har nu vuxit till över tio miljarder kronor.