Staten gick 29 miljarder plus 2016

Statens resultaträkning för 2016 visar ett överskott på 29 miljarder kronor, vilket är 39 miljarder kronor bättre jämfört med 2015. Det bättre resultatet beror främst på ökade skatteintäkter. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016, och resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades.