Staten måste satsa mer på klimatanpassning

Det behövs mer statsbidrag till kommunernas arbete med att förebygga risker till följd av klimatförändringarna. Statens arbete med klimatanpassning måste samordnas.