Staten och kapitalet – reformer för innovation och hållbar tillväxt

Uppdatering: Propositionen överlämnades 14 mars. I morgon tisdag den 15 mars överlämnar regeringen propositionen Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt, till riksdagen för beslut.