Statens årsredovisning lämnad till riksdagen

Den 15 april lämnade regeringen statens årsredovisning för 2013 till riksdagen. Skrivelsen omfattar bland annat en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Skr. 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013

Finansdepartementet,
15 april 2014