Statens avgiftsintäkter minskade under 2017

Under 2017 fick staten in totalt 79,5 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en minskning med 0,7 miljarder kronor jämfört med 2016. Myndigheterna hade 66,2 miljarder kronor i avgiftsintäkter och affärsverken 13,3 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.