Statens avgiftsintäkter ökade 2016

Under 2016 fick staten in 80,2 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en ökning med nästan 1,6 miljarder kronor jämfört med 2015. Ökningen beror främst på att ett affärsverk och två myndigheter har haft större avgiftsintäkter än 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.