Statens avgiftsintäkter ökade något 2015

Under 2015 fick staten in 78,4 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en ökning med nästan 1,7 miljarder kronor jämfört med 2014. Ökningen beror främst på att ett affärsverk och två myndigheter har tagit ut högre avgifter än 2014. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.