Statens fastighetsverk tar fram minnesvård efter flodvågskatastrofen

Regeringen har uppdragit åt Statens fastighetsverk att ansvara för det fortsatta arbetet med att utforma en minnesvård till minne av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004. Statens fastighetsverk får 10 miljoner kronor för att presentera ett förslag till hur minnesvården på Djurgården i Stockholm ska se ut.
– Tsunamikatastrofen var verkligen en nationell katastrof som berörde många direkt men alla svenskar indirekt. Det här engagerade och berörde väldigt mycket, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för sociala frågor.

Webb-TV, Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér