Statens hjälp behövs omgående med nyanländas boende

SKL:s ledning har i dag fört samtal med statsråden Ylva Johansson, Peter Eriksson och Morgan Johansson om hur boende för nyanlända snabbare kan lösas i kommunerna.