Statens inköpscentral vässar verktygen

Den 26 oktober var det återigen dags för den traditionella Avropadagen, som genomförs två gånger per år. Statens inköpscentral kunde hälsa 300 deltagare välkomna, varav hälften deltog digitalt och hälften på plats i World Trade Center. OFFENTLIGA AFFÄRERS utsände Gunnar Lyckhage var på plats och rapporterar här.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som bekant i uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Ett 70-tal medarbetare har ansvaret för de totalt cirka 2 400 ramavtal, som enligt statens förordning skall finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Ramavtalen omfattar ett årligt värde på 16 miljarder kronor, och är uppdelade i sex huvudgrupper, nämligen IT och telekom, Kontor och inredning, Resor och boende, Skydd och säkerhet, Transport och tjänstefordon samt Övriga tjänster.

Komplicerat område

Dagens program inleddes med ett föredrag av Anders Jonsson, expert inom cybersäkerhet. Vad man behöver tänka på och vad som är viktigt vid upphandling av moderna IT- och molntjänster, speciellt inom offentlig verksamhet. Här kunde man som icke-expert konstatera att det verkar vara ett otroligt komplicerat område. Från ENISA fick vi bland annat höra om några av de nya regulatoriska förändringarna inom GDPR och NIS, hur de kan hanteras och varför en ”all-risk”-ansats är så viktig. Andreas Edevald, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, berättade sedan om Otillbörlig informationspåverkan från främmande makt.

Charlotte Vikström, verksamhetsutvecklare på DIGG, talade därefter på temat Hur går det till att skicka myndighetspost till digitala brevlådor? Det var verkligen förvånande att höra att det finns
6 229 070 digitala brevlådor, varav 6 007 951 hos privatpersoner och resten hos företag.

Spännande nyheter

En programpunkt som heter Aktuellt från Statens inköpscentral. Enhetscheferna på upphandlingsenheterna och förvaltningsenheten informerar, låter väl så där lagom spännande, men oj vad jag bedrog mig. Här kom två riktigt intressanta nyheter, som innebär att man vässar sina verktyg rejält.  Den ena innebär att man bildat en helt ny grupp, som bara fokuserar på uppföljning. Den ska bli både vassare, effektivare och mera professionell. Om man betänker att cirka två procent av den svenska upphandlingen ligger inom Statens inköpscentral så låter det som en mycket klok åtgärd.

Viktigt har då varit att koppla rätt kompetenser till gruppen, som nu består av en gruppledare, nämligen Gabriella Sydorw (som även är jurist), en revisor, en upphandlingsjurist och en upphandlingsassistent. Arbetet med att forma gruppen gjordes i somras och redan nu är verksamheten i full gång, med revision och uppföljning av både ramavtal, för att bli en bättre beställare, och avtalsleverantörer, även inklusive brottsförebyggande arbete. Gabriella påpekade också att vi lever i en tid med snabba förändringar i omvärlden och därmed ett ökat behov av dialog och snabbt förändringsarbete.

Förändringsarbete

Den andra nyheten fokuserade på sajten avropa.se, där avdelningschef Anna Clara Wittgren kunde berätta att man genomför ett omfattande förändringsarbete. Det ska bli lättare och gå mycket snabbare att filtrera och söka, med färre klick, och att komma dit man vill på sajten. Man kommer också att börja använda sig av Klarspråk och förbättra möjligheterna till överblick. Anna Clara hälsade också att alla kunder som har synpunkter och önskemål är mycket välkomna att kontakta Ulrika Blom som är ansvarig i det förändringsarbetet.

Avdelningschef Anna Clara Wittgren, högsta
chef på den del av Kammarkollegiet som
heter Statens Inköpscentral.

FOTO: GUNNAR LYCKHAGE.

Bilden på förstasidan: United Frog Studios
Källa: Kammarkollegiet.

Dessutom berättade Zofia Sola om hur förvaltningsenheten arbetar vidare med både fysiska och digitala möten och seminarier med representanter för en rad myndigheter, och just nu även med en omfattande enkätundersökning. Även detta som en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.

Sammantaget blev Avropadagen både spännande och informativ, och gav en bra bild av hur en myndighet kan arbeta med ett ambitiöst utvecklingsarbete.

Gunnar Lyckhage