Statens lokalkostnader har ökat sedan 2006

Idag släpper Ekonomistyrningsverket en analys över myndigheternas lokalkostnader mellan 2006 och 2013. Tanken är att analysen ska vara ett stöd för myndigheter som ser över sin lokalförsörjning. Analysen visar att myndigheternas lokalyta är oförändrad men att hyreskostnaderna stigit med 21 procent. Det är främst prisökningar som gör att kostnaderna ökat.