Statens resultat för 2013: Underskott på 26 miljarder kronor

Ekonomistyrningsverket (ESV) har levererat underlag till Årsredovisning för staten 2013 till regeringen. Underlagen innehåller statens resultat- och balansräkning samt utfallet för statens budget. Årets resultat blev ett underskott för staten på 26 miljarder kronor, vilket är 105 miljarder bättre än saldot på statens budget som visade att staten behövde låna 131 miljarder kronor.