Statens servicecenter behöver utveckla sina tjänster för att bli attraktivt för myndigheterna

Idag lämnar Ekonomistyrningsverket sista delrapporten i regeringsuppdraget om Statens servicecenter. Rapporten visar att det för många myndigheter inte är en lönsam affär att ansluta sig till Statens servicecenter. Men det finns goda förutsättningar i framtiden, när Statens servicecenter utvecklat sin tjänste- och prismodell.