Statens servicecenter har avropat från ESV:s statliga ramavtal för personalsystem

Nu har Statens servicecenter tecknat avropsavtal med Evry HR Solutions AB för personalsystemet Primula. Vi är glada över att de är i mål efter ett omfattande förberedelsearbete. Statens servicecenter är själva en av fyra pilotmyndigheter som går in i Primula under våren 2015.