Statens utgifter för migration ökar trots att antalet asylsökande minskar

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 14,5 miljarder kronor. Det är 7,5 miljarder kronor högre än för april 2015. Utgifterna för Migration blev 5,5 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder högre än i april 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.