Statens utgifter för sjukpenning fortsätter att öka

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,0 miljarder kronor. Det är 15,7 miljarder kronor högre än för maj 2015. Det beror framför allt på att inkomsterna blev högre men också på att statsskuldsräntorna blev lägre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.