Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket undersöker bioekonomin i Sverige

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket i uppdrag att ta fram statistik och analysera den svenska bioekonomin.