Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

I denna proposition föreslås en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.