Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.