Statlig utredning vill förbättra finansieringen för innovativa och växande företag

Regeringens särskilda utredare Hans Rydstad överlämnade idag sitt betänkande kring översynen av statens insatser för företagsfinansiering till Mikael Damberg. Utredningen innehåller en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser. Utredaren har flera förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg