Statsbesök från Chile

Den 10–12 maj avlägger Chiles president Michelle Bachelet ett historiskt statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Det är det första inkommande statsbesöket från Chile till Sverige.