Statsbidrag till ökad bemanning är inte rätt väg att gå

Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg var ett av de riktade bidrag som regeringen beslutade om förra året. SKL lyfter återigen frågan om att generella statsbidrag är bättre.