Statsbidragen till kommuner och landsting ökade 2015

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen. I skrivelsen ges en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren samt utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn.