Satsningar på jobb i vårbudgeten

Starkare innovationskraft, bättre järnvägar, fler bostäder och stöd till mjölkbönder är några av förslagen i vårbudgeten inom Näringsdepartementets områden. Förslagen ingår i regeringens övergripande mål om att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Pressmeddelande: Satsningar på jobb i vårbudgeten

Näringsdepartementet,
15 april 2015