Statsråden Regnér, Strandhäll och Bolund medverkade vid Jämställdhetsdagarna

Den 27 januari invigningstalade jämställdhetsminister Åsa Regnér vid Jämställdhetsdagarna i Malmö. Statsråden Annika Strandhäll och Per Bolund deltog också vid konferensen som i år hade fokus på hur jämställdhetsintegering kan vara en strategi för att identifiera och åtgärda ojämställdhet i samhället.