Statsrådens ansvarsområden

Statsminister Stefan Löfven har den 14 oktober beslutat om ett § 5-förordnande som fördelar ansvaret statsråden emellan. Sammanfattningsvis innebär fördelningen för Näringsdepartementets del att Mikael Damberg är närings- och innovationsminister och chef för departementet. Dessutom ansvarar Damberg för UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvarsområde.

Infrastrukturminister Anna Johansson ansvarar för infrastrukturfrågor.

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan ansvarar för it-politiska frågor och postkommunikation. Kaplan har också ansvar för de bostads- och samhällsbyggnadsfrågor som i dag hanteras av Socialdepartementet och frågor om urban utveckling som i dag hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ansvarar för regional tillväxtpolitik. Bucht är dessutom fram till årsskiftet departementschef för Landsbygdsdepartementet.

Energiminister Ibrahim Baylan på Miljödepartementet ansvarar för energifrågorna som till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Inrikesminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet ansvarar för frågor om dammsäkerhet som fram till årsskiftet ligger kvar i Näringsdepartementet.

Näringsdepartementet,
20 oktober 2014