Statsrådsgrupp vill stärka styrningen av Vattenfall

En statsrådsgrupp med uppdrag att ta ett helhetsgrepp om styrningen av Vattenfall tillsattes i oktober förra året. Syftet är att göra Vattenfall ledande i energiomställningen mot en högre andel förnybar energi. Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Utifrån statsrådsgruppens slutsatser vidtar regeringen nu flera åtgärder för att stärka styrningen av Vattenfall.

Debattartikel: Så ska Vattenfall bli ledande i energiomställningen
Pressmeddelande: Regeringen skärper dokumentationsregler

Näringsdepartementet,
25 mars 2015