Statssekreterare Erik Bromander deltar på konferens om höghastighetståg i Japan

Anna Johanssons statssekreterare besöker höghastighetskonferensen UIC World congress on High Speed Rail i Tokyo den 7-11 juli. Under våren genomförde infrastrukturministern en främjanderesa till Japan för att lära mer inför byggnationen av våra egna planerade höghastighetsbanor i Sverige. Nu tar Erik Bromander vid för att stärka och bibehålla det svensk-japanska utbytet på järnvägsområdet.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson