Statsskuldsutredningen överlämnar sitt betänkande

Statsskuldsutredningen har idag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt för staten att ge ut statsobligationer även när det inte finns ett lånebehov, om syftet är att säkerställa en god låneberedskap i framtiden.

SOU 2014:8 Översyn av statsskuldspolitiken

Finansdepartementet,
17 februari 2014