Steg mot bättre och snabbare bredband i EU

Rådet för telekomfrågor är överens ett förslag som ska bidra till bättre mobiltäckning och ökad hastighet i mobila datanät. På mötet i Bryssel den 26 maj fördes också en politisk diskussion inför översynen av reglerna på telekommarknaden.