Stimulans för ökad nybyggnation

För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Pressmeddelande: Stimulans för ökad nybyggnation

Statsrådsberedningen,
25 mars 2015