Stimulansmedel till cancervården

Samtliga landsting/regioner får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp.