Stockholm stad – Sveriges Digitaliseringskommun 2017

Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för invånarna.