Stockholm tar tillbaka välfärdstjänster


Stockholm har återkommunaliserat ett stort antal verksamheter inom välfärden. Nu senast ville stadsdelsnämnden ta tillbaka Fryshuset i Skärholmen, en strid som staden förlorade. Andra privata aktörer har inte haft samma tur. ”Jag drar mig numera för att lägga anbud på entreprenader”, säger Elisabeth Kvanman, vd för Måbra Förskolor.