Stockholms stad förlänger ännu en gång samarbetet med ISS

Stockholms stad förlänger ännu en gång samarbetet med ISS avseende drift av restaurangen och
måltidsservice vid Älvsjö servicehus. Det 2-åriga avtalet innebär att ISS får fortsätta att servera näringsriktig och god mat anpassad efter äldres behov. Avtalet, som träder i kraft 1 augusti 2015, är tecknat på 2 år med möjlighet till förlängning i 2 år.