Stöd inför arbetet med årsbokslutet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har sammanställt information och handledningar som kan fungera som stöd inför arbetet med er myndighets bokslut.