Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. Ett betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning.

Rättsdokument, Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet, Gabriel Wikström