Stöd till kommuner viktigt för snabb etablering

SKL ser positivt på de satsningar som regeringen idag lagt fram för nyanländas etablering i Sverige. Men ytterligare insatser behövs.