Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster

SKL ger nu ut Vägledning om molntjänster i skolan som stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster, men är osäkra på om tjänsterna följer kraven i personuppgiftslagen (PuL).